Gesloten hoeve en omgeving

Beschermd monument van 13-07-2005 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Mechelen-Bovelingen
Straat Gelindenstraat
Locatie Gelindenstraat 75 (Heers)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73022/171.1
  • OL002195

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve

Gelindenstraat 75, Heers (Limburg)

Het huidige complex omvat verschillende gebouwen omheen een rechthoekig erf met centrale mestvaalt. De hoeve is een oude stichting, strategisch ingeplant aan de rand van het dorp. Het gebouw wordt al weergegeven op de Ferrariskaart, toen nog zonder de huidige linkervleugel.

Beschrijving

De gesloten hoeve met het omliggende perceel is beschermd als monument.

Waarden

De gesloten hoeve en haar onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

De hoeve is een oude stichting, strategisch ingeplant aan de rand van het dorp, aan een vroegere kruising van de Gelindenstraat en de Kasteelbeek. Het gebouw wordt al weergegeven op de Ferrariskaart, toen nog zonder de huidige linkervleugel (woonhuis). In de Atlas der Buurtwegen was deze al toegevoegd, waarmee de hoeve zijn maximale uitbreiding had bereikt. Sindsdien verdween enkel de achtervleugel (schuur). Het complex draagt de sporen van verschillende bouwfasen: het woonhuis behield een laat-18de- tot vroeg-19de-eeuwse vorm als baksteenvolume met rechthoekige, in vlakke kalksteen omlijste muuropeningen. Later werd de erfzijdegevel opgesmukt met gecementeerde versieringen. De dienstgebouwen, voor het merendeel stallingen, waren oorspronkelijk vakwerkconstructies, maar werden in een later stadium versteend, waarbij de volumewerking werd gerespecteerd. De oude pannendaken bleven gedeeltelijk bewaard. Het complex behield een beperkte agrarische buffer, waarin een veldweg het vroegere beektracé markeert. Het geheel is van een bijzondere beeldbepalende waarde.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.