Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Houten windmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 38980   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38980

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Staakmolen met open voet, korenmolen met 2 steenkoppels. Gelast gevlucht van 24 m. Maalvaardig.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen De Moedermeule

Waterloosstraat 1 (Aarschot)
Staakmolen met open voet, korenmolen met 2 steenkoppels. Gelast gevlucht van 24 meter; maalvaardig.