Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Godardus met kerkhofmuur

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden
ID: 390   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/390

Besluiten

Hof ter Zittert, parochiekerk Sint-Godardus en kerkhofmuur, pastorie en dorpskern van Bekkerzeel
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3967

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Godaruskerk en de kerkhofmuur.Waarden

De Sint-Godarduskerk en kerkhofmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Vermoedelijk in oorsprong een hofkerkje dat in de loop van de 11de eeuw uitgroeide tot een zelfstandige parochie en vanaf 1119-1131 tot het einde van het ancien régime een afhankelijkheid van de benedictinessenabdij van Groot-Bijgaarden vormt deze 1764 gedateerde, eenbeukige plattelandskerk, met ingebouwde, helmvormig bekroonde vierkante westtoren, zuidsacristie en een in 1870 door G. Hansotte in dezelfde stijl vergroot, driezijdig gesloten koor een opmerkelijk voorbeeld van een Louis XV-architectuur met laatbarokke reminiscenties. Bijzonder typerend voor deze in baksteen en zandhoudende kalksteen opgetrokken, pittoresk overkomende parochiekerk is de volledig in natuursteen uitgewerkte “schermgevel” belijnd door een hoge plint, brede hoekpilasters met bolbekroning en een klokgevel met zwaar geprofileerde booglijst met gestrekte uiteinden.

artistieke waarde

De met kruisribgewelven op consoles met dropmotief overkluisde binnenruimte wordt gestoffeerd door een vrijwel homogeen uit de tweede helft van de 18de eeuw daterend, waardevol meubilair, aangevuld met vier glas-in-lood-ramen van H. Heyden van 1900.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Godardus

Schutstraat 4 (Asse)
Classicistische zaalkerk, gebouwd in 1764 in opdracht van de abdij van Groot-Bijgaarden, en tot op vandaag omringd door een ommuurd kerkhof.