Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Paviljoen bij Ribaucourtkasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
39057
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39057

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aansluitend bij het goed van het Ribaucourtkasteel, twee verdiepingen hoog paviljoen met leien tentdak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bijgebouw van het Ribaucourtkasteel

Breemstraat 2 (Steenokkerzeel)
Twee verdiepingen hoog paviljoen op vierkant plattegrond met tentdak, geflankeerd door lage gebouwen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Kasteeldomein de Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 1-2, 3-5, 6, 1B (Steenokkerzeel)
Waterslot met gebouwen grotendeels daterend uit de 17de eeuw, teruggaand op site van feodale motte vermoedelijk aangelegd in de 12de eeuw, aangepast en classicistisch verbouwd door Pierre-Antoine de Bounder de Melsbroeck aan het eind van de 18de eeuw. Vanaf 1833 werd het kasteel met aanhorigheden eigendom van de graven de Ribeaucourt, die instonden voor de aanleg van het landschappelijk park van circa 40 hectare, naar verluidt ontworpen door Edouard Keilig (1827-1895) in de jaren 1880 en aanpassingen doorvoerden aan het kasteel; de 17de-eeuwse structuur van het domein is doorheen het landschappelijk patroon nog duidelijk zichtbaar.