Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ommegangkapel ter ere van Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 39091   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39091

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Een Sint-Martinuskapel, gelegen bezijden de Jacminstraat, geschonken door de stad Aalst en deel uitmakend van de ommegang. Hoge arduinen sokkel en nis met jaartal 1764 in de zwikken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ommegangkapel ter ere van Sint-Martinus

Jean Jacminstraat zonder nummer (Halle)
Sint-Martinuskapel, geschonken door de stad Aalst en deel uitmakend van de ommegang. Hoge arduinen sokkel en nis met jaartal 1764 in de zwikken.