Beschermd monument

Tuchthuis

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden
ID: 391   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/391

Besluiten

Tuchthuis
definitieve beschermingsbesluiten: 25-01-2006  ID: 4461

Beschrijving

De overblijvende delen van het voormalige tuchthuis te Vilvoorde, zijn beschermd als monument.Waarden

Het Tuchthuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het overblijvende gedeelte van het vroegere tuchthuis vormt een unieke en trouwens de enige getuige in Vlaanderen aangaande het nieuwe gevangenisprogramma uit de achttiende eeuw, waarbij niet alleen aandacht werd geschonken aan hygiëne, gezondheid, toezicht en veiligheid, maar ook aan de mogelijkheid om diverse types gevangenen afzonderlijk onder te brengen en arbeid te laten verrichten. Bovendien is het tuchthuis de laatste openbare realisatie van hofarchitect Laurent-Benoit Dewez, gangmaker van het classicisme in de Zuidelijke Nederlanden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tuchthuis

Laurent-Benoit Dewezplein 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Vilvoorde)
Voormalig Tuchthuis, voorheen volledig omwaterd, functioneel complex uit het laatste kwart van de 18de eeuw.