Beschermd monument

Langgestrekte vakwerkhoeve

Beschermd monument van 15-06-2009 tot heden
ID: 3911   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3911

Besluiten

Vakwerkhoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-06-2009  ID: 4622

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve te Diepenbeek, is met uitzondering van de recentere aanbouwsels tegen de voor- en achtergevel, beschermd als monument.Waarden

De langgestrekte vakwerkhoeve (met uitzondering van de recentere aanbouwsels tegen voor- en achtergevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Volgens de kadastrale mutatieschetsen werd de langgestrekte vakwerkhoeve ten laatste in 1869, een tiental jaar na de aanleg van de spoorweg Hasselt-Maastricht, opgetrokken op een overgebleven restperceel tegenover het zogenaamde Bent Bosch.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een langgestrekte vakwerkhoeve van zes travee├źn onder een zadeldak (Vlaamse pannen) met een aangebouwde travee (varkensstal) onder lessenaarsdak (mechanische pannen). De vakwerkstructuur van de hoeve is gaaf bewaard: stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen die op enkele plaatsen gecementeerd en witgeschilderd werden. De aangebouwde varkensstal is gedeeltelijk versteend met gewijzigde muuropeningen. Traditionele, te bewaren elementen zijn verder de authentieke aangebouwde varkensstal-woonhuis-stalschuur ordonnantie, evenals de karakteristieke indeling van het woonhuis als bestaande uit twee grote vertrekken met centrale haard langs de zuidoostzijde en enkele kleinere vertrekken langs de noordwestzijde.

sociaal-culturele waarde

De vakwerkhoeve, gelegen in agrarisch gebied, getuigt van de traditionele landbouwactiviteiten in het overgangsgebied tussen Kempen en Vochtig Haspengouw en vormt een uitdrukking van de eigenheid van de streek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Bentstraat 19 (Diepenbeek)
Langgestrekte hoeve met ordonnantie: varkensstal-woonhuis-stalschuur, daterend uit de 19de eeuw.