Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Langgestrekte vakwerkhoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 15-06-2009 tot heden
ID: 3912   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3912

Besluiten

Vakwerkhoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-06-2009  ID: 4622

Beschrijving

Deze bescherming betreft de onmiddellijke omgeving van de langgestrekte vakwerkhoeve. De hoeve zelf maakt geen deel uit van deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de langgestrekte vakwerkhoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De afwatering langs de westelijke grens van het hoeveperceel, evenals de recent, verspreid aangeplante eenvoudige boomsoorten (waaronder wilg en els) langs de achterzijde bepalen mee het landelijk karakter van de hoeve en vormen een ondersteuning van de agrarische erfgoedwaarden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Bentstraat 19 (Diepenbeek)
Langgestrekte hoeve met ordonnantie: varkensstal-woonhuis-stalschuur, daterend uit de 19de eeuw.