Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Laat 19de-eeuwse woning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39150
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39150

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kapellestraat nr. 87. Kleine laat 19de-eeuwse woning van één bouwlaag, heden herberg. Eenvoudige bakstenen lijstgevel geritmeerd door lisenen. Getoogde muuropeningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kapellestraat 87 (Anzegem)
Kapellestraat nr. 87. Kleine laat 19de-eeuwse woning van één bouwlaag, heden herberg. Eenvoudige bakstenen lijstgevel geritmeerd door lisenen. Getoogde muuropeningen.