Beschermd monument

Pastorie Sint-Pietersparochie: zomereik en kleinbladige linde

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

ID: 392   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/392

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter en kerhof, pastorie, bomen in pastorietuin en dorpskern van Langdorp
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3966

Beschrijving

Deze bescherming betreft twee bomen, een zomereik (Quercus robur) en een kleinbladige linde (Tilia cordata), die zich bevinden in de tuin van de pastorie van de Sint-Pietersparochie.Waarden

De twee bomen in de pastorietuin zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Zij behoren tot de oorspronkelijke beplanting en vormen de meest markante relicten van het tuinconcept. De monumentale zomereik (Quercus robur) bevindt zich op de zuidrand, nabij de Demer, en heeft een stamomtrek van 3,52 meter. De laag vertakte kleinbladige linde (Tilia cordata) met spectaculair in elkaar gegroeide stammen staat langs de zuidelijke oever van de langwerpige vijver en heeft een stamomtrek variƫrend tussen 1,49 meter (op 1,30 meter hoogte) en 1,57 meter (op 1,50 meter hoogte).

wetenschappelijke waarde

Zij behoren tot de oorspronkelijke beplanting en vormen de meest markante relicten van het tuinconcept. De monumentale zomereik (Quercus robur) bevindt zich op de zuidrand, nabij de Demer, en heeft een stamomtrek van 3,52 meter. De laag vertakte kleinbladige linde (Tilia cordata) met spectaculair in elkaar gegroeide stammen staat langs de zuidelijke oever van de langwerpige vijver en heeft een stamomtrek variƫrend tussen 1,49 meter (op 1,30 meter hoogte) en 1,57 meter (op 1,50 meter hoogte).


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuin

Langdorpsesteenweg 299 (Aarschot)
Pastorie uit 1791 met pastorietuin van 46 are bij de Sint-Pietersparochie. In de tuin bevinden zich sporen van de oorspronkelijke beplanting (monumentale zomereik, haagbeukenhaag...). De met de voorgevel naar de Langdorpsesteenweg gerichte pastorie ligt momenteel vlak naast de kerk, ter hoogte van de westingang. Een gekasseid voortuintje afgesloten met lage, getrapt uitgewerkte muur vervangt een op de Poppkaart (circa 1860) nog voorgesteld en inmiddels verdwenen poortgebouw en koetshuis.