Beschermd monument

Kasteeldomein Gasterbos

Beschermd monument van 06-10-2003 tot heden
ID: 3921   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3921

Besluiten

Kasteeldomein Gasterbos met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-10-2003  ID: 4088

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteeldomein Gasterbos, met het landhuis, het park, kasteelaanhorigheden, moestuin, rustiek paviljoen en omliggende boomgaard en akkers.Waarden

Het kasteeldomein Gasterbos met park, kasteel, kasteelaanhorigheden, moestuin, rustiek paviljoen en omliggende boomgaard en akkers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: van het park in landschappelijke stijl, deels met pastoraal, deels met groots karakter, uitdeinend in het omliggend domein en daterend uit het einde van de 19de eeuw, mogelijk ontworpen door Galoppin.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: vervat in het kasteel in neo-Vlaamse renaissancestijl ontworpen door architect Auguste van Assche uit 1890 met een verzorgde constructie, kwaliteitsvolle materialen en onder meer vier schouwen in neostijlen met geïntegreerde schilderingen en de dienstgebouwen in neo-Vlaamse renaissancestijl naar ontwerp van de architecten Henri en Valentin Vaernewijck uit 1902, waarbij een ommuurde moestuin aansluit, vitale onderdelen van een kasteel dat als buitenhuis en jachtverblijf voor een welstellende familie diende.

artistieke waarde

als kasteeldomein, ontworpen in functie van de jacht, met een hoge belevingswaarde vervat in het samenspel van elementen van natuur en cultuur.

historische waarde

van het kasteeldomein dat teruggaat op een 17de-eeuwse boerderij, met interessante, goed gedocumenteerde ontwikkelingsgeschiedenis tot een eind 19de-eeuws goed met park, kasteel, aanhorigheden met aansluitende moestuin en parkpaviljoen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Schulen

Gasterbosstraat 1 (Herk-de-Stad)
Het kasteel in neo-Vlaamse-renaissancestijl werd in 1890 ontworpen door Auguste Van Assche en gaat terug tot een 17de-eeuwse hoeve. De kasteelaanhorigheden werden in dezelfde stijl ontworpen door Henri en Valentin Vaerwyck in 1902. Het park in landschappelijke stijl werd aan het einde van de 19de eeuw aangelegd in functie van de jacht.