Beschermd monument

Langgestrekte vakwerkhoeve

Beschermd monument van 15-06-2009 tot heden

ID
3926
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3926

Besluiten

Vakwerkhoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-06-2009  ID: 4622

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve te Diepenbeek, is met uitzondering van de bakstenen aanbouw tegen de rechter zijgevel beschermd als monument.Waarden

Langgestrekte vakwerkhoeve (met uitzondering van de bakstenen aanbouw tegen de rechterzijgevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De langgestrekte hoeve wordt reeds weergegeven in de Atlas van de Buurtwegen (circa 1840-1844) en gaat bij gevolg minstens terug tot de eerste helft van de 19de eeuw. Het schuur- en stalgedeelte dateert volgens de kadastrale mutatieschetsen mogelijk voor wat de eerste bakstenen travee betreft van ten laatste 1908.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een langgestrekte hoeve van zes traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen. De vakwerkstructuur van de hoeve is gaaf bewaard. Het schuur-en stalgedeelte is gedeeltelijk uit metselwerk opgetrokken. Traditionele, te bewaren elementen zijn verder de - op de aangepaste schuurpoort na - behouden muuropeningen met het authentieke houten schrijnwerk, evenals de - voor zover waarneembaar - behouden schuur-stalwoonhuis ordonnantie. Ook het woonhuis zelf lijkt de traditionele indeling behouden te hebben met als karakteristiek element de schikking van de vertrekken rond een centrale haard.

sociaal-culturele waarde

De vakwerkhoeve getuigt van de traditionele landbouwactiviteiten in het overgangsgebied tussen Kempen en Vochtig Haspengouw vormt een uitdrukking van de eigenheid van de streek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Keistraat 1 (Diepenbeek)
Langgestrekte hoeve van zes traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Straatkant afgezoomd met een haag.