Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Belgische militaire begraafplaats Veltem-Beisem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 39295   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39295

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De begraafplaats van Veltem-Beisem werd in de periode 1925-1926 aangelegd, door de concentratie van graven uit de omgeving.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Belgische militaire begraafplaats Veltem-Beisem

Brusselsesteenweg zonder nummer (Herent)
De begraafplaats van Veltem-Beisem werd in de periode 1925-1926 aangelegd, door de concentratie van graven uit de omgeving.