Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39354
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39354

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 19. Vroeger z.g. "'t Kasteeltje" vlg. bewoners. Naar het N. georiënteerde hoeve op glooiing. Wederopgebouwd met minder streekeigen elementen o.m. dakenspel met wolfseinden; oorspronkeiijk pseudo-vakwerk (beton + houtwerk), thans vervangen door schaliënbeschieting in de geveltoppen; risalieten uitlopend op afgewolfde geveltoppen; rondbogige o.m. gekoppelde muuropeningen. Voorts vrij traditionAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Markizaatstraat 19 (Zonnebeke)
Naar het noorden georiënteerde hoeve op glooiing. Wederopgebouwd met minder streekeigen elementen onder meer dakenspel met wolfseinden; oorspronkelijk pseudo-vakwerk (beton + houtwerk), thans vervangen door schaliënbeschieting in de geveltoppen; risalieten uitlopend op afgewolfde geveltoppen; rondbogige onder meer gekoppelde muuropeningen. Voorts vrij traditionele architectuur.