Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
39364
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39364

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langshuis met één verdieping uit de 18de eeuw. Zijgevel voorzien van vlechtingen en schouderstukken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kerkstraat 8 (Herent)
Langshuis met één verdieping uit de 18de eeuw. Zijgevel voorzien van vlechtingen en schouderstukken.