Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van 1782

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39378
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39378

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis, gedateerd 1782 op de imposten van de rondbooginrijpoort. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Niklaasparochie

Pastorijstraat 1 (Huldenberg)
Dubbelhuis, gedateerd 1782 op de imposten van de rondbooginrijpoort. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen.