Pastorie Sint-Godardusparochie

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Asse
Deelgemeente Bekkerzeel
Straat Schutstraat
Locatie Schutstraat 2 (Asse)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23002/136.1
  • OB001516

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Godardusparochie met omringende, ommuurde tuin

Schutstraat 2, Asse (Vlaams-Brabant)

Gebouwd in 1764, met omringende, ommuurde tuin, evenals de kerk, in opdracht van de abdij van Groot-Bijgaarden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de pastorie van de Sint-Godarusparochie (het gehele perceel waarop de gebouwen gelegen zijn).

Waarden

De pastorie van Bekkerzeel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Zoals de parochiekerk vermoedelijk gebouwd in opdracht van de belangrijkste tiendenheffer, de abdij van Groot-Bijgaarden, vormt deze 1764 gedateerde pastorie een typologisch goed bewaard voorbeeld van een Louis XV- plattelandspastorie in de vorm van een twee bouwlagen en vijf traveeën tellend dubbelhuis met schilddak, opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen en blauwe hardsteen en voorzien van een tegen de noordgevel aangebouwde annex keuken-washuis. De typerende strakke, symmetrische ordonnantie wordt bepaald door beluikte steekboogvensters en door de centraal geplaatste, decoratief benadrukte inkomdeur met spiegelbooglatei en rocaillesluitsteen. De historische ontmoeting van Vonck en Van der Mersch die er op 30 augustus 1789 plaatsvond en de aanzet vormde tot het uitbreken van de Brabantse Omwenteling verleent aan de pastorie van Bekkerzeel een extra historische dimensie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.