Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
39456
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39456

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

L-vormig ingeplante 19de-eeuwse hoeve met omhaagde boomgaard ten noorden.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Zavelstraat 34 (Dilbeek)
L-vormig ingeplante 19de-eeuwse hoeve met omhaagde boomgaard ten noorden.