Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof te Elegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 39503   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39503

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Historische 18de-eeuwse gesloten hoeve gelegen in het gehucht Elegem, in de nog landelijke omgeving van de vallei van de Elegembeek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Elegem

Elegemstraat 125 (Dilbeek)
Historische 18de-eeuwse gesloten hoeve gelegen in het gehucht Elegem, in de nog landelijke omgeving van de vallei van de Elegembeek.