Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof te Elegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39503
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39503

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Historische 18de-eeuwse gesloten hoeve gelegen in het gehucht Elegem, in de nog landelijke omgeving van de vallei van de Elegembeek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Elegem

Elegemstraat 125 (Dilbeek)
Historische 18de-eeuwse gesloten hoeve gelegen in het gehucht Elegem, in de nog landelijke omgeving van de vallei van de Elegembeek.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Hof te Elegem

Elegemstraat 125 (Dilbeek)