Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Semi-gesloten hoevecomplex Groot Terherken: hoevecomponenten en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 15-06-2009 tot heden

ID
3951
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3951

Besluiten

Vakwerkhoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-06-2009  ID: 4622

Beschrijving

Het hoevecomplex Groot Terherken te Diepenbeek, is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. De dwarsschuur is gelijktijdig beschermd als monument.Waarden

Overige hoevecomponenten van semi-gesloten hoevecomplex en onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De vakwerkschuur maakt onlosmakelijk deel uit van een historisch gegroeid hoevecomplex 'Groot Terherken', dat - weliswaar in een gewijzigde constellatie - reeds afgebeeld staat op de Ferrariskaart als een volledig omgracht complex met losse bestanddelen. Op de vakwerkschuur na, zijn de overige hoevecomponenten van het tegenwoordig semi-gesloten hoevecomplex met rechthoekig erf volledig uit metselwerk opgetrokken. Het huidige woonhuis, dat ten laatste van 1947 dateert, zou naar verluidt een 15de-eeuws woonhuis vervangen. De hoeve bevindt zich afgelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en wordt door een verhard pad, waarlangs zich weilanden met hoogstamfruitbomen uitstrekken, verbonden met de Netelbroekstraat. Bovendien is de hoeve gelegen in het natuurgebied Nietelbroeken, waar de Mombeekvallei gekenmerkt wordt door onder meer permanent vochtige hooilanden, open weilanden en populierenbossen.

historische waarde

De vakwerkschuur maakt onlosmakelijk deel uit van een historisch gegroeid hoevecomplex 'Groot Terherken', dat - weliswaar in een gewijzigde constellatie - reeds afgebeeld staat op de Ferrariskaart als een volledig omgracht complex met losse bestanddelen. Op de vakwerkschuur na, zijn de overige hoevecomponenten van het tegenwoordig semi-gesloten hoevecomplex met rechthoekig erf volledig uit metselwerk opgetrokken. Het huidige woonhuis, dat ten laatste van 1947 dateert, zou naar verluidt een 15de-eeuws woonhuis vervangen. De hoeve bevindt zich afgelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en wordt door een verhard pad, waarlangs zich weilanden met hoogstamfruitbomen uitstrekken, verbonden met de Netelbroekstraat. Bovendien is de hoeve gelegen in het natuurgebied Nietelbroeken, waar de Mombeekvallei gekenmerkt wordt door onder meer permanent vochtige hooilanden, open weilanden en populierenbossen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Semi-gesloten hoevecomplex Groot Terherken

Netelbroekstraat 1 (Diepenbeek)
De dwarsschuur in vakwerk wordt voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1851 als onderdeel van een bestaand, eertijds omgracht, hoevecomplexals dat als Groot Terherken bekend staat.