Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Ledeberg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39551
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39551

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Inplanting bovenop een heuvel met omringende loofbomen. Oud bedevaartsoord, vermeld in de 12de eeuw, als een soort van hulpkerk van Pamel; schenking aan het Sint-Jansgasthuis te Brussel in de loop van de 13de eeuw, en later aan de abdij van Ninove.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Ledeberg

Kapelleweide 9 (Roosdaal)
Oud bedevaartsoord vermeld in de 12de eeuw, voorportaal met zuidtoren 1900 of 1917, beuk van drie traveeën, toegevoegde zuidzijbeuk van 1917, uitspringend transept en smal koor van circa 1840, de noordgevel gaat terug tot de 11de-12de eeuw.