Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lambertus: orgel

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden

ID
3958
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3958

Besluiten

Orgels
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-2003  ID: 4156

Beschrijving

Het orgel in de parochiekerk Sint-Lambertus te Beverlo, is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Lambertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Werk van de 18de-eeuwse Luikse school is van uitzonderlijk hoge artistieke waarde. Maar ook de evolutie die dit instrument meemaakte, namelijk een uitbreiding door Th. Smet in 1848, is niet zonder belang: het resulteerde niet in een hybridisch geheel maar in een nieuwe toestand die het orgel een meerwaarde gaf. Op muzikaal gebied moet dit een appreciabel instrument zijn met specifieke mogelijkheden.

historische waarde

Werk van de 18de-eeuwse Luikse school is van uitzonderlijk hoge artistieke waarde. Maar ook de evolutie die dit instrument meemaakte, namelijk een uitbreiding door Th. Smet in 1848, is niet zonder belang: het resulteerde niet in een hybridisch geheel maar in een nieuwe toestand die het orgel een meerwaarde gaf. Op muzikaal gebied moet dit een appreciabel instrument zijn met specifieke mogelijkheden.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Beverlo-Dorp 40 (Beringen)
Classicistisch kerkje van 1780; merkwaardige ligging op een beboomde hoogte met omgevend kerkhof. Zwaar beschadigd in 1940, en in 1958 gerestaureerd.