Parochiekerk Sint-Lambertus: orgel

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Beverlo
Straat Beverlo-Dorp
Locatie Beverlo-Dorp 40 (Beringen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71004/123.1
  • DL002296
  • OL001890

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Beverlo-Dorp 40, Beringen (Limburg)

Classicistisch kerkje van 1780; merkwaardige ligging op een beboomde hoogte met omgevend kerkhof. Zwaar beschadigd in 1940, en in 1958 gerestaureerd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het orgel in de parochiekerk Sint-Lambertus te Beverlo, is beschermd als monument.

Waarden

Het orgel in de Sint-Lambertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

Werk van de 18de-eeuwse Luikse school is van uitzonderlijk hoge artistieke waarde. Maar ook de evolutie die dit instrument meemaakte, namelijk een uitbreiding door Th. Smet in 1848, is niet zonder belang: het resulteerde niet in een hybridisch geheel maar in een nieuwe toestand die het orgel een meerwaarde gaf. Op muzikaal gebied moet dit een appreciabel instrument zijn met specifieke mogelijkheden.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.