Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39598
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39598

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In de 19de en 20ste eeuw aangepaste panden die - op het thans sterk verbouwde nummer 19 na - in kern opklimmen tot de 17de of 18de eeuw en drie bouwlagen en twee of drie traveeën tellen onder een diep- (nummers 13-17) of langgericht (nummers 21, 23, 73) zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Mechelsestraat 13-23, 73, 15C (Leuven)
In de 19de en 20ste eeuw aangepaste panden die op nummer 19 na, in kern opklimmen tot de 17de of 18de eeuw en drie bouwlagen en twee of drie traveeën tellen onder een zadeldak.