Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Volkshuis uit het interbellum

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 39604   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39604

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volkshuis met gevelstenen gedateerd 1914-1922, wederopbouwarchitectuur in neotraditionele stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Volkshuis uit het interbellum

Leuvensestraat 70-74 (Aarschot)
Volkshuis met gevelstenen gedateerd 1914-1922, wederopbouwarchitectuur in neotraditionele stijl.