Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Langgestrekte hoeve: landelijke omgeving met kasseiweg en wegkapel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-05-2005 tot heden

ID
3963
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3963

Besluiten

Langgestrekte hoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-2005  ID: 4366

Beschrijving

Deze bescherming betreft de landelijke omgeving van de langgestrekte hoeve met inbegrip van de kasseiweg en wegkapelletje. De hoeve zelf maakt geen deel uit van deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

Landelijke omgeving van de langgestrekte hoeve, met inbegrip van kasseiweg en wegkapelletje, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De terreinen omheen de hoeve Korspelsesteenweg 104 bleven altijd als weiland in gebruik en behielden zelfs nog restanten van de oude omhaging. Voor de hoeve loopt het nog gekasseide, oude wegtracé van de steenweg, dat in onbruik geraakte na een rechttrekking. Het gekasseide tracé omvat ook nog het vroegere kruispunt met de Genemeerstraat dat sinds de Ferrariskaart (1771-1777) als vijfsprong wordt aangeduid en nog enigszins als dusdanig herkenbaar is. In het midden van het kruispunt staat als vanouds nog een kapelletje ondertussen wel een modern exemplaar, overschaduwd door een boom. De gehele site is het laatste restant van het landelijke gehucht Korspel, dat elders door moderne stedenbouwkundige ontwikkelingen veel van zijn karakter heeft verloren. Het totaalbeeld is niet alleen erg pittoresk, maar door het vrijwaren van de oorspronkelijke functionaliteit ook uitgesproken authentiek.

historische waarde

De terreinen omheen de hoeve Korspelsesteenweg 104 bleven altijd als weiland in gebruik en behielden zelfs nog restanten van de oude omhaging. Voor de hoeve loopt het nog gekasseide, oude wegtracé van de steenweg, dat in onbruik geraakte na een rechttrekking. Het gekasseide tracé omvat ook nog het vroegere kruispunt met de Genemeerstraat dat sinds de Ferrariskaart (1771-1777) als vijfsprong wordt aangeduid en nog enigszins als dusdanig herkenbaar is. In het midden van het kruispunt staat als vanouds nog een kapelletje ondertussen wel een modern exemplaar, overschaduwd door een boom. De gehele site is het laatste restant van het landelijke gehucht Korspel, dat elders door moderne stedenbouwkundige ontwikkelingen veel van zijn karakter heeft verloren. Het totaalbeeld is niet alleen erg pittoresk, maar door het vrijwaren van de oorspronkelijke functionaliteit ook uitgesproken authentiek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte hoeve

Korspelsesteenweg 104 (Beringen)
Langgestrekte hoeve in baksteenbouw, met ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur-stal. Voortuintje en enkele mooie bomen bij de linkerzijgevel.