Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39663
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39663

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In het tweede kwart van de 19de eeuw opgetrokken enkelhuizen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Sint-Annastraat 1-3, 4, 7-9, 13 (Leuven)
In het tweede kwart van de 19de eeuw opgetrokken enkelhuizen van drie à vier traveeën en twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken, met eenvoudige lijstgevels in classicistische stijl.