Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve van het langgeveltype

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 39688   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39688

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine hoeve van het langgeveltype in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de, 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve van het langgeveltype

Wittehoevelaan 2 (Leuven)
Kleine hoeve in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de, 18de eeuw.