Beschermd monument

Langgestrekte vakwerkhoeve met waterput

Beschermd monument van 24-12-2008 tot heden

ID
3983
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3983

Besluiten

Vakwerkhoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-12-2008  ID: 4564

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve te Herk-de-Stad is, met inbegrip van de waterput en met uitzondering van de recentere aanbouwen tegen beide zijgevels van de hoeve, beschermd als monument.Waarden

Langgestrekt vakwerkhoevetje (met uitzondering van de recentere aanbouwsels tegen beide zijgevels) en waterput zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Volgens de kadastrale mutatieschetsen dateert het vakwerkgedeelte van het langgestrekte hoevetje van ten laatste 1918. Derhalve mag het beschouwd worden als een laat exemplaar van vakwerkbouw, waarvan in Limburg voorbeelden aangetroffen worden tot circa 1930.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het langgestrekte vakwerkhoevetje onder zadeldak met Vlaamse pannen heeft de structurele elementen en indeling van het vakwerkgebouw behouden. De gevels bestaan uit blauwgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een lage bakstenen stoel en gepikte plint. Belangrijke, te bewaren elementen zijn verder de authentieke woonhuis-stal ordonnantie, de traditionele indeling van het woonhuis met een centrale haard, evenals de waterput met betonnen bovenbouw op het achtererf.

sociaal-culturele waarde

De authentieke ordonnantie van het hoevetje getuigt van de jarenlange agrarische activiteit, wat nog benadrukt wordt door de ligging in agrarisch gebied.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve met waterput

Popelierestraat 12 (Herk-de-Stad)
Hoevetje, naar verluidt gebouwd in 1917, met ordonnantie: woonhuis-stal.