Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel Sint-Jacob

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
39839
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39839

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude gotische kapel van kwartsiet, waarschijnlijk opgetrokken tijdens de 13de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel Sint-Jacob

Waaibergstraat 5 (Tienen)
Oude kleine rechthoekige gotische kapel van kwartsiet, opgetrokken tijdens de 13de eeuw.