Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Langgestrekte vakwerkhoeve met waterput: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-12-2008 tot heden

ID
3985
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3985

Besluiten

Vakwerkhoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-12-2008  ID: 4564

Beschrijving

Deze bescherming betreft de onmiddellijke omgeving van de langgestrekte vakwerkhoeve. De als monument beschermde delen van de hoeve en de waterput maken geen deel uit van deze bescherming, maar zijn apart beschermd als monument.Waarden

Onmiddellijke agrarische omgeving van het langgestrekt vakwerkhoevetje is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De voormalige - heden overwoekerde - moestuin gelegen op het achtererf en de ten noordoosten van de hoeve gelegen mispelaar met restanten van een boomgaardje, alsook de ligging van de hoeve aan het doodlopend einde van de Popelierestraat, vormen een belangrijke ondersteuning van de agrarische erfgoedwaarden van de hoeve.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve met waterput

Popelierestraat 12 (Herk-de-Stad)
Hoevetje, naar verluidt gebouwd in 1917, met ordonnantie: woonhuis-stal.