Beschermd monument

Kleuterschool van de mijncité Meulenberg

Beschermd monument van 09-10-2009 tot heden
ID: 3986   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3986

Besluiten

Kleuterschool van de mijncité Meulenberg
definitieve beschermingsbesluiten: 09-10-2009  ID: 4649

Beschrijving

De kleuterschool van de mijncité Meulenberg te Houthalen, naar ontwerp van Isia Isgour, is beschermd als monument.


Waarden

De kleuterschool van Isia Isgour in de Houthalense wijk Meulenberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze waarde ligt in de uitbouw in de late jaren 1940 en in de jaren 1950 van een scholencomplex in de nieuwe mijncité Meulenberg, die vanaf 1938 werd aangelegd volgens een modern, rastervormig en symmetrisch stratenpatroon.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De kleuterschool van Meulenberg is een belangrijk scharnierpunt in het oeuvre van Isia Isgour. Het ontwerp met boogvorm is verrassend en dynamisch qua ritmering, waarbij de haakse klaslokalen als autonome entiteiten zijn opgevat. De ruimtelijke context met de originele niervormige zandbakken draagt extra tot deze waarde bij.

sociaal-culturele waarde

De kleuterschool is een bewijs dat onderwijs voor het mijnbestuur een prestigezaak was, vandaar de symbolische situering op het hoogste punt van de cité. Vooral de kleuterschool van het complex integreert toenmalige vooruitstrevende visies op hygiëne, didactiek en privacy. Ontwerp en plattegrond zijn volledig afgestemd op de kleuters.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kleuterschool van de mijncité Meulenberg

Elzenstraat 9 (Houthalen-Helchteren)
Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool, naar ontwerp van architect I. Isgour. Vermoedelijk strekten de ontwerpfase en de bouwactiviteit zich uit over de periode 1948-54.