Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
39871
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39871

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalende gesloten hoeve gelegen in het centrum van Tombeek ten zuiden van de kerk. De hoeve had zijn huidige inplanting al ten tijde van de 18de-eeuwse Ferrariskaart (1771-1778).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Kerkstraat 15 (Overijse)
Witgekalkte 18de-eeuwse bakstenen gebouwen gegroepeerd rond geplaveide binnenplaats, boerenburgerhuis met in het verlengde een langsschuur, andere zijden afgebakend door lagere stallingen met overluifelde inrijpoort.