Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Veldkapel en zomerlinde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
39873
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39873

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De oude zomerlinde (Tilia platyphyllos) en de bijhorende veldkapel staan op een kruispunt van vijf wegen, even ten zuidoosten van de dorpskern van Duisburg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Veldkapel en zomerlinde

Huldenbergstraat zonder nummer (Tervuren)
Oude zomerlinde centraal gesitueerd op een vijfsprong en vermoedelijk aangeplant in de eerste helft van de 18de eeuw met bijhorende veldkapel opgericht in 1863.

Is de omvattende vaststelling van

Oude opgaande linde op kruispunt van wegen

Glazemakerstraat zonder nummer, Huldenbergstraat zonder nummer, Keersmaekersstraatje zonder nummer, Oliestraat zonder nummer (Tervuren)
De oude zomerlinde staat op een kruispunt van vijf wegen, even ten zuidoosten van de dorpskern van Duisburg. Deze wegen leiden naar de dorpskern, naar Huldenberg, naar het gehucht Eizer en naar twee plaatsen in het gehucht Veeweide. Enkele van deze wegen hadden in de rurale samenleving een bovenlokaal karakter. Sinds jaar en dag staan de boom en de veldkapel in een open akkerlandschap. De 30 meter hoge zomerlinde heeft een stamomtrek van 5,25 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte). De maximale kroondiameter bedraagt 26 meter (opname in 2007). De opgaande zomerlinde is een beeldbepalend object in het golvende akkerlandschap ten zuiden van Duisburg en vormt een eenheid met de veldkapel en de landelijke wegen die aan de voet van de boom samenkomen. De boom van Duisburg heeft niet alleen een representatieve groeivorm voor