Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watermolen Diepensteynmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39933
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39933

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Diepensteynmolen is een watermolen die gedateerd is "1795", maar reeds op die plaats wordt vermeld in 1279. Het is een molen met gemengde archaïsche en laat-19de-eeuwse kenmerken die zeer goed de evolutie in de technologie van de waterbouw illustreren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen Diepensteynmolen

Watermolenstraat 35 (Londerzeel)
Watermolen met nog aanwezige sluismuren, gemengde archaïsche en laat-19de-eeuwse kenmerken, gedateerd 1795, boerenerf met schuur en stallen opgesteld in halfgesloten formatie.