Stroopstokerij Bleus

Beschermd monument van 09-07-1996 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Steenweg Vrolingen
Locatie Steenweg Vrolingen 45 (Wellen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73098/101.1
  • OL000109

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stroopstokerij Bleus

Steenweg Vrolingen 45, Wellen (Limburg)

De stroopstokerij Bleus werd in 1843 opgericht, de huidige gebouwen werden opgericht na de Tweede Wereldoorlog en bevatten een gaaf bewaarde productie-installatie.

Beknopte karakterisering

Typologiestroopfabrieken
Dateringna WO II

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de stroopstokerij Bleus met inbegrip van de installaties, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen.

Waarden

De stroopstokerij Bleus, inclusief de gebouwen, alsook de stookinstallaties, persen, gereedschappen en andere gebruiksvoorwerpen, onroerend door aard en/of bestemming is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als uniek voorbeeld van een stroopstokerij met uitgesproken ambachtelijk karakter daterend van 1843, als materiële getuigenis van een homogene en gaaf bewaarde produktieketen, als getuige van een belangrijke, Haspengouwse bedrijfstak.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.