Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa met dienstgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID: 39965   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39965

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Mogelijks eind 19de-eeuws landgoed gelegen in een beboomde tuin, waarvan in 1879 een eerste volume werd geregistreerd op het kadaster als huis en lusttuin, in eigendom van Carolus Winssinger.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa met dienstgebouw

Vlasendaalstraat 53-55 (Dilbeek)
Mogelijks eind 19de-eeuws landgoed gelegen in een beboomde tuin, waarvan in 1879 een eerste volume werd geregistreerd op het kadaster als huis en lusttuin, in eigendom van Carolus Winssinger.