Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 39983   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39983

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bissegemsestraat nr. 281-287. Eenheidsbebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van rode baksteen met gecementeerde plint en siermetselwerk. Nr. 281 breedhuis naar ontwerp van M. Maes en in opdracht van August Van Coillie van 1932; vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Parement van rode baksteen met korfboogvormige venster- en deuropeningen, afgelijnd met gele bakAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Bissegemsestraat 281-287 (Kortrijk)
Bissegemsestraat nr. 281-287. Eenheidsbebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van rode baksteen met gecementeerde plint en siermetselwerk. Nr. 281 breedhuis naar ontwerp van M. Maes en in opdracht van August Van Coillie van 1932; vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Parement van rode baksteen met korfboogvormige venster- en deuropeningen, afgelijnd met gele bak