Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Goorbroekhof: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-10-2002 tot heden

ID: 40   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40

Besluiten

Goorbroekhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-2002  ID: 3933

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de landelijke omgeving van het Goorbroekhof. Het historische woonhuis, stal en schuur zijn als monument beschermd en horen niet tot de afbakening van het dorpsgezicht.Waarden

Het Goorbroekhof: de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de directe visuele omgeving met onder meer het tracé van de oorspronkelijke toegangsweg, en historische omkadering die door haar beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van de hoeve ondersteunt en versterkt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Goorbroekhof

Wauwerdries 31A (Lubbeek)
Eind 18de-, begin 19de-eeuwse hoeve, een smeedijzeren poort tussen bakstenen hekpijler en lage muur markeert de toegang tot het erf met links woonhuis en deels versteende, drievakkige lemen schuur, rechts een stalvleugel.