Beschermd monument

Langgestrekte vakwerkhoeve

Beschermd monument van tot heden

ID
4001
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4001

Besluiten

Vakwerkhoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-12-2008  ID: 4564

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve te Herk-de-Stad is, met uitzondering van de recentere aanbouwsels tegen beide zijgevels en de achtergevel, beschermd als monument.Waarden

Langgestrekte vakwerkhoeve (met uitzondering van de recentere aanbouwsels tegen beide zijgevels en achtergevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De langgestrekte vakwerkhoeve wordt voor het eerst kadastraal geregistreerd in 1916.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een langgestrekte vakwerkhoeve van acht traveeën onder een zadeldak, dat tegenwoordig nog slechts gedeeltelijk bekleed is met Vlaamse pannen. De vakwerkstructuur van de hoeve is gaaf bewaard en bestaat uit witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een gepikte bakstenen stoel. Andere traditionele, te bewaren elementen zijn onder meer de behouden muuropeningen, de authentieke woonhuis-stal ordonnantie, evenals de karakteristieke indeling van het woonhuis zelf met centrale haard.

sociaal-culturele waarde

De authentieke ordonnantie van de hoeve, gelegen in agrarisch gebied, verwijst naar de voormalige agrarische activiteit.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Smolderstraat 174 (Herk-de-Stad)
Hoeve, uit de 19de eeuw, met ordonnantie: woonhuis-stal; een beuk en drie eiken aan de ingang van het erf.