Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Langgestrekte vakwerkhoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
4002
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4002

Besluiten

Vakwerkhoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-12-2008  ID: 4564

Beschrijving

Deze bescherming betreft de onmiddellijke omgeving van de langgestrekte vakwerkhoeve. De hoeve zelf maakt geen deel uit van deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

Onmiddellijke omgeving van langgestrekte vakwerkhoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De op het erf gelegen zomereiken, de servitudeweg links van de hoeve, en het achtertuintje met uitgestrekte achterliggende aardbeienplantage vormen een belangrijke ondersteuning van de agrarische erfgoedwaarden van de hoeve.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Smolderstraat 174 (Herk-de-Stad)
Hoeve, uit de 19de eeuw, met ordonnantie: woonhuis-stal; een beuk en drie eiken aan de ingang van het erf.