Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Stephanus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 40053   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40053

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Centrale inplanting met ommuurd kerkhof. Interessante, nu heterogene kerk, gebouwd over verschillende periodes, op vrij eenvoudige plattegrond.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Stephanus met omringend kerkhof

Peperstraat 125 (Kampenhout)
Interessante, nu heterogene kerk, grosso modo uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw, op vrij eenvoudige plattegrond en centraal ingeplant met ommuurd kerkhof.

Is de omvattende vaststelling van

Muurschilderingen Sint-Stephanuskerk

Peperstraat 125 (Kampenhout)
Op de noordermuur van de doopkapel is een Kruisiging geschilderd, stilistisch te situeren in de gotische stijl van rond 1400. Op de oostelijke muur van het noordertransept is een fragment bewaard met drie jongere apostelfiguren onder een arcade.