Beschermd monument

Vakwerkschuur

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden

ID: 4016   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4016

Besluiten

Geografisch pakket Voeren
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3780

Beschrijving

De vakwerkschuur uit 1747 te Sint-Martens-Voeren, is beschermd als monument.Waarden

De vakwerkschuur gelegen Schilberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
18de-eeuws bakstenen schuurtje met oostgevel in stijl- en regelwerk, gevuld met vits- en leemwerk. Het gebouwtje is een gedateerd voorbeeld (1747) van een streekeigen bouwwijze die in Voeren nog frequent aanwezig is.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer (Voeren)
Schuurtje uit 1747. Noord-, zuid- en westgevel in baksteen; oostgevel in stijl- en regelwerk.