Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Vakwerkschuur: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-11-2001 tot heden

ID: 4017   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4017

Besluiten

Geografisch pakket Voeren
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3780

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de vakwerkschuur uit 1747. De schuur zelf maakt geen deel uit van deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

De omgeving van het schuurtje gelegen Schilberg is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het schuurtje en omgevend perceel maken deel uit van de landbouwactiviteit die hier werd uitgeoefend.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer (Voeren)
Schuurtje uit 1747. Noord-, zuid- en westgevel in baksteen; oostgevel in stijl- en regelwerk.


Is de omvattende bescherming van

Bomenrij van es bij poel

Schilberg zonder nummer (Voeren)
De bomenrij van es staat ten zuiden van een vakwerkschuurtje. De bomen staan bij een poel en fungeren als erfbeplanting bij het vakwerk schuurtje.


Op stam gezette hazelaar bij vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer (Voeren)
De oude op stam gezette hazelaar staat ten zuiden van een vakwerkschuurtje. De geknotte boom staan bij een bomenrij van es en fungeert als erfbeplanting bij het vakwerk schuurtje. De hazelaar werd gebruikt als fruitboom.


Restant van een kaphaag bij vakwerkschuur

Schilberg zonder nummer (Voeren)
De kaphaag staat op de perceelsgrens van het erf bij de vakwerkschuur Schilberg. De kaphaag bestaat uit gewone es.