Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevetje in L-vorm

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
40177
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40177

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

L-vormig hoevetje met verbouwd boerenhuis doch een bakstenen langsschuur met zadeldak (pannen), gedateerd 1885.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoevetje in L-vorm

Berchemstraat 25 (Roosdaal)
Hoeve met verbouwde boerenwoning en een bakstenen langsschuur met zadeldak, gedateerd 1885.