Beschermd monument

Steenkoolmijn: hoofdgebouw

Beschermd monument van 13-06-2012 tot heden

ID: 4019   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4019

Besluiten

Steenkoolmijn Houthalen: hoofdgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-2012  ID: 5030

Beschrijving

Het hoofdgebouw van de steenkoolmijn te Houthalen, is beschermd als monument.Waarden

Het hoofdgebouw van de mijn is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische waarde ligt in het feit dat het hoofdgebouw van de mijn een typische en markante getuige is van de Limburgse mijngeschiedenis. De mijnzetel Houthalen, geopend in 1938, is de jongste der Limburgse mijnen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Architectuurhistorisch is het hoofdgebouw één van de meest interessante en zeldzame creaties van architect Joseph André in Limburg en één van de uitzonderlijke, karakteristieke, bakstenen interbellumgebouwen in deze provincie. Het baksteenmodernisme, met art-deco-inslag (in het interieur), waarvan het pand een schoolvoorbeeld vormt, de moderne betonstructuur, de typische functionele en haast symmetrische planopbouw, de horizontaliserende en verticaliserende ritmering van de gevels, de afwisselende volumetrie en de qua materiaalgebruik voor een mijncité zeer rijke, eigentijdse afwerking van het interieur, met aandacht voor de werking van het zenitale licht, dragen tot deze waarde bij.

sociaal-culturele waarde

De sociaal-culturele waarde ligt in het feit dat het hoofdgebouw getuigt van de mijnactiviteit in Houthalen. De inwendige structuur van het gebouw met garages en fietsenstallingen op de begane grond, alsook lokalen en bureaus op de bovenverdiepingen, reveleert een typische sociale hiërarchie in het mijnbedrijf.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoofdgebouw en schachttorens steenkoolmijn

Centrum-Zuid 1111 (Houthalen-Helchteren)
Het hoofdgebouw is een monumentaal alleenstaand gebouw, in een zakelijke stijl. Daarachter liggen twee identieke schachttorens.