Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Relegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
40194
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40194

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het huidig waterslot, in de loop van de tweede helft van de 18de eeuw door graaf de Baillet aangepast, respecteert de algemene opzet van de 14de-eeuwse waterburcht; het poortgebouw, de meestentoren en de gekanteelde muur werden evenwel afgebroken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Relegem en aanhorigheden

Hoogstraat 220, 226, 230 (Zemst)
Het huidig waterslot respecteert de algemene opzet van de 14de-eeuwse waterburcht, ten westen een kasteelhoeve met geplaveid erf, bij de ingang van het domein een conciërgewoning.