Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof van de landmeter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40202
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40202

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje waarbij eertijds, naar verluidt een windmolen hoorde. Woonhuis (nok loodrecht op straat) met één bouwlaag van zeven traveeën onder zadeldak (pannen), met kern uit de 18de eeuw doch aangepast en gerestaureerd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof van de landmeter

Herststraat 10 (Roosdaal)
Hoeve met woonhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak, kern uit de 18de eeuw doch aangepast en gerestaureerd.