Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 22-01-2014 tot heden

ID
4022
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4022

Besluiten

Oorlogsmonument
voorlopige wijzigingsbesluiten: 22-05-2019  ID: 14849

Oorlogsmonument
voorlopige wijzigingsbesluiten: 17-06-2020  ID: 14939

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2014  ID: 5296

Beschrijving

Het oorlogsgedenkteken van Beringen werd beschermd als monument bij ministerieel besluit van 22 januari 2014. Deze bescherming werd voorlopig gewijzigd bij ministerieel besluit van 22 mei 2019, teneinde een verplaatsing van het monument te bewerkstelligen. Dit voorlopig wijzigingsbesluit verviel op 27 maart 2020. Om de verplaatsing alsnog mogelijk te maken werd de bescherming opnieuw voorlopig gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 juni 2020.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Na de Eerste Wereldoorlog opgericht om de feiten en slachtoffers van de Grote Oorlog te gedenken, is het oorlogsmonument een getuige van de Belgische en Beringse politieke geschiedenis en bezit het zodoende een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Volgens een oude prentkaart door een zekere Mejuffrouw Oriane ontworpen en/of uitgevoerd gedenkteken, typologisch als een vierkante pijlervormige sokkel uitgewerkt, omgeven door vier voluten en acht blokken met bekronende bollen, waartussen een reling; rijke symbolentaal, getuige het borstbeeld van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog, de laurierbladeren, de wapenschilden en de kruisen, symbolen voor moed, oorlogsstrijd, vaderland en overwinning.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Markt zonder nummer (Beringen)
Oorlogsmonument, opgericht in de jaren 1920 voor de Beringse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk stond het gedenkteken in een vrij groot, van een sierlijk hekwerk voorzien plantsoen, midden op de Markt.