Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Landhuis De Kluis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40228
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40228

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige afhankelijkheid van de abdij van Affligem. Ruim landhuis met twee bouwlagen van elf ongelijke traveeën, afgedekt met een schilddak (leien).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Landhuis De Kluis

Stationsstraat 14 (Affligem)
Voormalige afhankelijkheid van de abdij van Affligem. Ruim landhuis met twee bouwlagen van elf ongelijke traveeën, afgedekt met een schilddak.