Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieters

Beschermd monument van 01-02-1937 tot heden

ID
403
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/403

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1937  ID: 19

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Sint-Pieterskerk. De kerkhofmuur met dodenhuisje werd op 28 oktober 1999 eveneens als monument beschermd; de dorpskern van Bertem met inbegrip van de omgeving van de kerk is sinds 16 december 1991 een beschermd dorpsgezicht.Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieters

Groenendaal zonder nummer (Bertem)
Maasromaanse kerk uit de 11de eeuw, typisch voorbeeld van de landelijke Ottoonse architectuur uit het voormalige prinsbisdom Luik.